OSK Jedynka

Do najważniejszych kryteriów, które należy spełnić ubiegając się o prawo jazdy jest przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów na kierowców, które potwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. U nas można wykonać kompleksowe badania lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza. Na badanie składa się wywiad lekarski, badanie ogólnego stanu zdrowia, oraz w razie konieczności skierowanie na badania specjalistyczne.