Ośrodek Terapii STREFA TRZEŹWOŚCI

Celem działania ośrodka terapii uzależnień Strefa Trzeźwości jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Prywatny ośrodek oferuje między innymi pomoc psychologa, czy też konsultacje psychiatry, świadczona jest także profesjonalna opieka terapeutyczna oraz wsparcie po zakończonej terapii. Klienci mogą też skorzystać z oferty odwyku alkoholowego w domu o wysokim standardzie znajdującym się w Więckowicach.

  • 505 125 507
  • Małopolskie, Ośrodek Terapii STREFA TRZEŹWOŚCI Kasztanowa 12
    32-082 Więckowice