Psychoterapia w Częstochowie

Do gabinetów psychoterapeutycznych coraz częściej zgłaszają się osoby, które poszukują pomocy w kwestii trudności małżeńskich. W Częstochowie od 2015 roku działa centrum psychoterapeutyczne Mandala, które między innymi zajmuje się pracą z parami w ramach terapii pary/małżeńskiej. Psychoterapia pary to proces, który w zależności od skali problemu, może obejmować kilka spotkań lub nawet kilkadziesiąt. Mandala oferuje wstępne spotkania konsultacyjne, na których para może zdefiniować swój problem i nakreślić drogę ewentualnych zmian.