Terapia Tomatisa

Twoje pociechy mają trudności szkolne? Mają trudności z koncentracją, nie mają zapału do uczenia się? Odkryj naszą propozycję! Profesjonalna kadra specjalistów zajmuje się prowadzeniem zajęć, przy pomocy jakim Twoje dziecko spożytkuje swoje możliwości. Pod wskazanym linkiem sieciowym: centrumpomorskie.pl, znajdziesz opis proponowanych terapii. Będą to m.in.: trening biofeedback i trening słuchowy. Realizowany EEG Biofeedback będzie właściwy dla dziecka z zaburzeniami wymowy. Jest on wdrażany już od drugiego roku życia, dla osób cechujących się nadpobudliwością - od lat 4. Biofeedback polega na kontrolowaniu aktywności mózgu. Owa metoda poprawia funkcjonowanie umysłu, a także zwiększa koncentrację. Natomiast terapia Tomatisa jest wyśmienitą propozycją dla dzieci, które między innymi przejawiają kłopoty z przyswajaniem informacji, pewnością siebie, z tworzeniem wypowiedzi i prawidłowym słuchaniem. Szczegółową prezentację przedstawianych zajęć znajdziesz na podanej witrynie. Gorąco namawiamy do sprawdzenia ich zalet. Dbaj o rozwój swojego dziecka! Pomożemy Ci w tym.